Nainstalujte si:
       

Překlad everything


everything = všechno; všechno, co; vše; všechno, co
like everything = jako všechno; rychle jako blesk;

Překlad everything z webu:
Everything matters.  Já vím.
Is everything here?  Nic neschází?
Think of everything .  Mysli na všechno.
I know where everything is.  Já vím, kde co je.
It's time to do everything right.  Je na čase všechno to napravit.
Do you want to give everything away?  Chcete všechno prozradit?
But what if she tells me everything that's in it?  Ale co když mi řekne, co v ní je?
The money goes in a pot with everything else.  Peníze se přidají ke všemu ostatnímu.
The sun shone, and it was windless, and everything was white.  Slunce svítilo a bylo bezvětří a všechno bylo bílé.
You filled me with a wild desire to know everything about life.  Vy jste mě naplnil divokou touhou poznat život.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorevidence   evidenced   evident   examination   examined   examining   example   excavation