Nainstalujte si:
       

Překlad everyone


everyone = každý člověk; každý; všichni; kdokoli; všechno
for everyone = pro každého; každému;

Překlad everyone z webu:
Everyone will be.  To všichni.
And everyone else.  A všechny ostatní.
They'll get everyone up.  Všechny zvednou.
He knows it, everyone knows it.  Ví to, každý to ví.
The rest had done everyone good.  Odpočinek všem prospěl.
Oh come on, old chum, everyone knows.  Podívej, kámo, vrabci si to štěbetají.
I was tired anyway from getting everyone ready.  Byla jsem už utahaná z toho úmorného balení.
I have copies of this order for everyone to read.  Příkaz si každý může u mne přečíst.
The explosion was heard through the hull by everyone aboard.  Explozi slyšeli skrz trup všichni na palubě.
I was raised to think that way, but not everyone was.  Byla jsem v tom duchu vychovaná, ale ne každý tak byl vychován.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreverything   evidence   evidenced   evident   examination   examined   examining   example