Nainstalujte si:
       

Překlad event


event = událost; příhoda; případ; výsledek; sportovní disciplína; disciplína (sport.); bod (programu); eventualita; závod (sport.); uzel; jev; soutěž; náhodný jev; událostní; sportovní závod; akce (konkrétní činnost; událost); deník událostí
certain event = jistá událost; jistý jev;
discuss event = diskutovat událost; diskutovat o události;
external event = vnější událost; externí události;
fortuitous event = náhodná událost; nahodilá událost;
happy event = radostná událost; tragédie;

Překlad event z webu:
Neither event had yet materialised.  Ani jedno, ani druhé se zatím neukázalo.
An unhappy event here.  Došlo k nešťastné události.
In the unlikely event .  V nepravděpodobném případě...
Then, abruptly, a single, calamitous event had wrought a change.  Zničehonic jedna jediná pohroma brzy nato všechno změnila.
The clock accelerated towards some distant event horizon.  Hodiny zrychlily a ubíhaly k jakémusi vzdálenému obzoru.
Within a matter of seconds the whole event was over.  Za několik vteřin bylo po všem.
Only then did the full weight of the event strike him:  Teprve pak na něj plně dolehla tíha toho, co se stalo:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorevery   everyone   everything   evidence   evidenced   evident   examination   examined