Nainstalujte si:
       

Překlad evening


evening = večer; večerní; egalizování; rovnání; odpoledne; večerní úbor
Saturday evening = sobotní večer; v sobotu večer;
this evening = dnes večer; dnešní večer;
towards evening = vpodvečer; k večeru; towards the evening = navečer; early in the evening = brzo zvečera;
have a nice evening = pěkný večer;

Překlad evening z webu:
Evening fires were the prettiest.  Večerní ohně byly nejhezčí.
The evening wore on.  Večer pomalu ubíhal.
After the evening meal.  Po večeři.
And in the evening the ship came.  A večer přiletí loď.
For tonight, after the evening meal.  Po večeři.
He'd given the rank the evening off.  Mužstvu dal na celý večer a noc volno.
It has more force in the evening too.  A večer má slunce větší sílu.
Both of you join me at the evening meal.  Oba povečeří­te se mnou.
He would like to see you after the evening meal.  Rád by se s vámi po večeři sešel.
You and your wife will join me at my evening meal.  Přijdete ke mně s paní na večeři.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorevent   every   everyone   everything   evidence   evidenced   evident   examination