Nainstalujte si:
       

Překlad evaporation


evaporation = vypařování; odpařování; postupné mizení; vypaření; odpaření; koncentrace; mizení; zmizení beze stopy; výpar; evaporace; napařování; prchání; systém řízení odpařování
flash evaporation = bleskové napařování; bouřlivé odpařování;
total evaporation = celkový výpar; klimatický výpar; evapotranspirace;
evening   event   every   everyone   everything   evidence   evidenced   evident