Nainstalujte si:
       

Překlad ether


ether = éter; obloha; ether; dietyléter; éterový; etér; etyléter; sirný éter; éterický
acetic ether = octan ethylnatý; etylacetát;
diethyl ether = dietyléter; ether;
petroleum ether = petroleuméter; petrolejový ether;

Překlad ether z webu:
He smelled ether too and heard glass tinkling.  Cítil rovněž éter a slyšel cinkat sklo.
He had the ether ready.  Připravil si éter.
Larch was under an unusually illtimed ether sedation.  Larch vybral k éterovému opojení dost špatnou chvíli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoretiology   etiquette   evaluation   evaporation   evening   event   every   everyone