Nainstalujte si:
       

Překlad estimate


estimate = odhadovat; odhad; ocenění; odhadnout; návrh rozpočtu; rozpočet; ocenit; předběžný výpočet; podat rozpočet; vypočítat předběžně; cenit si; podat kalkulaci na; usoudit; předběžně vypočítat; cenit; taxovat; předběžný rozpočet; určit odhadem; kalkulace
conservative estimate = střízlivý odhad; konzervativní odhad; umírněný odhad; skromný odhad;
cost estimate = rozpočet nákladů; odhad nákladů; předběžný rozpočet;
provisional estimate = prozatímní odhad; předběžný odhad; doplňkový odhad;

Překlad estimate z webu:
Estimate correct.  Správný odhad.
Lontae's estimate of lost earnings was quite liberal.  To byl taky dost vstřícný závěr.
What's the firm estimate on basic equipment?  Jaký je konkrétní stav základního vybavení?
I could give you an estimate within a week.  Mohl bych ti dát předběžný odhad do týdne.
I am seldom mistaken in my estimate of people.  Jen málokdy se mýlím v odhadu lidí.
And if m'Lord will forgive me, his estimate may be low.  A když můj pán dovolí, jeho odhad je snad nízký.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorestimation   etching   ether   etiology   etiquette   evaluation   evaporation   evening