Nainstalujte si:
       

Překlad esteem


esteem = úcta; vážnost; ocenění; vážit si; cenit; ctít; pokládat za; považovat za (kniž.); domnívat se; považovat; respekt; příznivé mínění; cena; vážený
high esteem = hluboká úcta; vysoká vážnost; hold in esteem = mít v uctivosti;
esteemed   estimate   estimation   etching   ether   etiology   etiquette   evaluation