Nainstalujte si:
       

Překlad estate


estate = majetek (pozemkový aj.); sídliště; stav; statek; poměry; hodnost; jmění; velkostatek; nemovitosti; pozůstalost; renta (zejména z pozemku); postavení (ve společnosti, kniž.); zástavba; stavební projekt; realita; farma; odkázat; usedlost; majetkové právo
building estate = stavební místo; parcela;
council estate = obecní pozemek (stavební); komunální pozemek (stavební);
country estate = velkostatek; statek;
entailed estate = dědičný statek; rodinný statek; majorátní statek; rodový statek; osada;

Překlad estate z webu:
The estate can reimburse me.  Můžu si to později z pozůstalosti vybrat.
The real estate vultures are already circling.  Supové z realitních kanceláří už teď krouží okolo.
No, does the estate still have them?  A ta auta jsou u správce jeho majetku?
I've been to his estate a few times.  Už jsem u něho byl.
We owe your, your husband's estate about 8,000 pounds.  Dlužíme vašemu...
Ck with me before you contact estate or go anywhere.  Než půjdete za právníkem nebo kamkoli jinam, konzultujte se mnou.
You spoke of love and a small estate by the coast.  Mluvil jsi o lásce a zámečku na pobřeží.
But no one set out to be a real estate lawyer.  Ale nikdo se nehrne do toho, aby vyřizoval nemovitosti a pozemky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorestate agent   esteem   esteemed   estimate   estimation   etching   ether   etiology