Nainstalujte si:
       

Překlad establishment


establishment = organizace; podnik; instituce; založení; ustavení; ustanovení; zákonné zřízení (a jeho instituce); státní zřízení (a jeho instituce); sídlo; závod; firma; domácnost; ústav; stav (vojska); zjištění; zřízení (továrny ap.); upevnění; bydliště; jmenování
branch establishment = pobočný závod; filiálka;
business establishment = obchodní podnik; podnik;
call establishment = sestavování spoje; vytváření spoje;
catering establishment = pohostinský podnik; stravovací zařízení; vzdělávací zařízení;

Překlad establishment z webu:
I found this depressing establishment easily enough.  Ten depresivní podnik jsem našel docela snadno.
However everyone leaves and the establishment shuts down.  Ale v tom případě všichni odejdou a podnik se zavírá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorestate   estate agent   esteem   esteemed   estimate   estimation   etching   ether