Nainstalujte si:
       

Překlad essential


essential = základní; podstatný; hlavní věc; hlavní; neodmyslitelný; nezbytný; nepostradatelný; nezbytná záležitost; kmenový; nutný; nevyhnutelný; absolutní; ideální; dokonalý; siličný; výtažkový; destilovaný; čistý; éterický; prchavý; idiopatický; esenciální; čirý


Překlad essential z webu:
Essential to be dispassionate.  Vztek mi docela zakalil rozum.
Enzymes were essential to life on earth.  Enzymy jsou pro život na zemi nepostradatelné.
Form is absolutely essential to it.  Pro společnost je naprostou nezbytností forma.
And this was an essential part of the operation.  Tohle byla hlavní část operace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorestablishment   estate   estate agent   esteem   esteemed   estimate   estimation   etching