Nainstalujte si:
       

Překlad essence


essence = esence; podstata; základ; jádro; kořen; bytí; výtažek; voňavka; vůně; parfém; tresť; silice (též přen.); extrakt; podstata smlouvy
fruit essence = ovocná tresť; ovocná esence;
pearl essence = rybí stříbro; perlová esence;

Překlad essence z webu:
The essence of madness.  Slož o něm báseň.
Isn't the essence of his teaching 'to love one another'?  Není snad hlavní zása­dou jeho učení ,milujte se vespolek'?
Brevity is the essence of telegraphy, madame.  Podstatou telegrafie je stručnost, madame.
Time was of the essence now.  Nyní šlo o čas.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoressential   establishment   estate   estate agent   esteem   esteemed   estimate   estimation