Nainstalujte si:
       

Překlad error


error = chyba; omyl; odchylka (mat., hvězd.); přehlédnutí; přestupek; mýlka; přehmat; hřích; blud; nepřesnost; dluh; vada; chybový; nedopatření; zbytková chyba; úchylka; zmýlená; zmýlení; analýza chyb
absolute error = absolutní chyba; prostá chyba;
accidental error = náhodná chyba; chyba nahodilá; nahodilá chyba;
accretion error = součtová chyba; celková odchylka;
accumulated error = celková odchylka; součtová chyba; celková úchylka; přepsání;

Překlad error z webu:
His error was plain enough.  Dopustil se prostinké chyby.
My greatest error was, as you say, in not making myself clear to you.  Mou největší chybou bylo, že jsem vám jasně neřekl, co a jak.
I suspected an error in manufacturing.  Měl jsem podezření, že jde o nějakou výrobní chybu.
I now see the error of my ways, sir.  Nyní vidím, že jsem udělal chybu, pane.
I do not make that error of omission.  Já neudělám stejnou chybu z opominutí.
Your computer may have made an error in predicting the fault.  Chybu by mohl udělat váš počítač v předpovědi závad.
It was too late to undo the error now.  V té chvíli bylo už na nápravu omylu pozdě.
It will be weeks, perhaps months, before the error is discovered.  Bude to trvat celé týdny možná měsíce, než tu chybu objeví.
She might have done the same, but that its error was evident.  Možná by udělala totéž, ale jeho omyl byl zjevný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorerror rate   escalation   escape   essence   essential   establishment   estate   estate agent