Nainstalujte si:
       

Překlad erosion


erosion = eroze; nahlodání (též přen.); rozřezávání; rozleptávání; odírání; obrušování; obroušení; mechanické opotřebení; vypalování; rozhlodání (též přen.); rozrušení (též přen.); narušení (též přen.); erodování; kostižer; vymílání; mechanické porušování; erose
accelerated erosion = urychlená eroze; zrychlená eroze; abnormální eroze;
bed erosion = dnová eroze; hloubková eroze;
bottom erosion = hloubková eroze; dnová eroze;
contact erosion = opal kontaktu; opálení kontaktů;
deep erosion = hloubková eroze;

Překlad erosion z webu:
The erosion of the marriage had been slow, but certain.  Naše manželství se rozkládalo pomalu, ale jistě.
Nor was this erosion the only threat to their equilibrium.  Ale tato eroze nepředstavovala jedinou hrozbu pro jejich klid.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorerrant   error   error rate   escalation   escape   essence   essential   establishment