Nainstalujte si:
       

Překlad erection


erection = erekce; vzpřímení; založení; zřízení; vztyčení; ztopoření; postavení; stavba; budova; napřímení; vybudování; konstrukce; sestavení; smontování; zdvižení; montáž; zhotovení (konstrukce ap.); budování; stavění (konstrukcí ap.); erekční; instalace
trial erection = postavení na zkoušku; zkušební montáž;

Překlad erection z webu:
The size of his erection wasn't the important thing, though.  Velikost jeho erekce nebyla však podstatná.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorerosion   errant   error   error rate   escalation   escape   essence   essential