Nainstalujte si:
       

Překlad equivalent


equivalent = ekvivalent; ekvivalentní; protihodnota; rovnocenný; stejné hodnoty; stejné velikosti; stejného obsahu; rovnající se; protějšek; analogie; stejné plochy; odpovídající; obdoba; shodující se; mající stejný význam; shodný; rovný; stejného významu
chemically equivalent = chemicky rovnocenný; chemicky ekvivalentní;
fair equivalent = náležitá úplata; náležitá cena; přiměřená cena;

Překlad equivalent z webu:
Equivalent value:  Slouží v pátým.
It's the equivalent of a seal.  To je něco jako pečeť.
No cash or equivalent so sorry.  Jestli nemáš jedno ani druhé - lituju.
It was the police equivalent of peering through windows.  Bylo to, jako by policie nakukovala lidem do bytů oknem.
Oliphant knew this to be his equivalent of laughter.  Oliphant věděl, že to znamená smích.
You might think of it as the equivalent of a blastula in embryology.  Můžete to brát jako ekvivalent blastuly v embryologii.
From the lacquer desk he brought back an equivalent set of papers.  Zlakovaného stolu vzal stejně silný svazek papírů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorequivalent circuit   eraser   erect   erection   erosion   errant   error   error rate