Nainstalujte si:
       

Překlad equipment


equipment = vybavení; výbava; výstroj; zařízení; výzbroj; vybavování; zařizování; vystrojování; vyzbrojování; opatření; nářadí; příslušenství; náčiní; přístroj; celkové vybavení; mechanizace zhotovitele; technické vybavení budovy; aparát; povahové vybavení; výprava
accessory equipment = pomocné zařízení; příslušenství;
adjusting equipment = regulační zařízení; stavěcí zařízení;
alarm equipment = výstražné zařízení; varovné signální zařízení; poplašné zařízení; alarm; autoalarm; vedlejší zařízení; zapisovač;

Překlad equipment z webu:
Equipment in them?  Vybavení v nich zůstalo?
His equipment belt, surely.  Určitě jeho opasek s výstrojí.
Transportation and equipment are on the way.  Přeprava a vybavení jsou na cestě.
Is our radio equipment repaired?  Je naše rádiové zařízení opravené?
Number one bow hold, equipment bay:  Box číslo jedna v přístrojovém úseku je prázdný .
Because we're taking all this equipment to him.  Protože všechno tohle zařízení vezeme jemu.
Get the boots from a camping equipment shop.  Boty kup v obchodě se sportovním vybavením.
The heavy equipment was sabotaged, the lighter equipment stolen.  Těžší stavební stroje byly poškozovány, lehčí byly rozkradeny.
There were microphones and a bank of electronic equipment behind them.  Za nimi byly mikrofony a pult s elektronickým zařízením.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorequity   equivalent   equivalent circuit   eraser   erect   erection   erosion   errant