Nainstalujte si:
       

Překlad equilibrium


equilibrium = rovnováha; vyrovnanost; vyváženost; rovnovážná poloha; rovnovážný stav; rovnovážný; ekvilibrium; diagram rovnováhy
aggregate equilibrium = agregátní rovnováha; celková rovnováha;
isotopic equilibrium = izotopová rovnováha; izotopická rovnováha;
market equilibrium = rovnováha trhu; tržní rovnováha;
partial equilibrium = částečná rovnováha; dílčí rovnováha;

Překlad equilibrium z webu:
Perfect equilibrium at either end of the movement, too.  Dokonalá ložiska a na obou stranách přesně vyladěné těžiště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorequipment   equity   equivalent   equivalent circuit   eraser   erect   erection   erosion