Nainstalujte si:
       

Překlad equation


equation = rovnost; rovnice; vyrovnání; uvedení na stejnou úroveň; porovnání; rovnováha; soustava rovnic
conditional equation = podmínková rovnice; rovnice závislosti;
cubic equation = kubická rovnice; rovnice třetího stupně;
Hamiltonian equation = kanonická rovnice; Hamiltonova rovnice;
linear equation = rovnice prvního stupně; lineární rovnice;

Překlad equation z webu:
This equation was insoluble.  Rovnice neměla řešení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorequilibrium   equipment   equity   equivalent   equivalent circuit   eraser   erect   erection