Nainstalujte si:
       

Překlad equalizer


equalizer = vyrovnávač (elektr.); vyrovnávací gól; korektor; vyrovnávací nádrž; vyrovnávací potrubí; egalizační nádrž; vahadlo; jho; vyrovnávací spoj; ekvipotenciální spojka; vyrovnávací zařízení; kompenzátor; ekvalizér (rádio); vyrovnávací branka (sport.)
filter-type equalizer = korekční filtr; vyrovnávací filtr;
equation   equilibrium   equipment   equity   equivalent   equivalent circuit   eraser   erect