Nainstalujte si:
       

Překlad equal


equal = rovnat se (3. p.); rovnající se; rovný; stejný; stejný jako; vyrovnaný (zápas ap.); úměrný; rovnoměrný; sobě rovný; rovnoprávný; nestranný; platící pro každého; spravedlivý; klidný; nezvlněný (terén); plochý (terén); vrstevník; osoba rovná jiné osobě
other things being equal = kdyby v ostatním nebyl žádný rozdíl;

Překlad equal z webu:
About equal at the moment.  Prozatím jsou síly skoro rovnané.
Not an equal partner.  Nebudeš mou rovnoprávnou partnerkou.
We're on an equal educational footing.  Máme úplně stejné vzdělání.
It is almost the equal of family.  Skoro se rovná rodině.
How did she become more equal than anyone?  Jak to, že byla lepší než všichni ostatní?
What a ridiculous idea - an equal split.  Takový hloupý nápad -- rovné podíly.
Below it was a brass bull'seye of equal size.  Pod tím byl mosazný střed terče stejného průměru.
He counted eight of them split into two equal groups.  Napočítal jich osm.
What is fair is that you all have an equal chance.  Spravedlivé je to, že máte všichni stejné šance.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorequal to   equalization   equalizer   equation   equilibrium   equipment   equity   equivalent