Nainstalujte si:
       

Překlad equal to


equal to = rovný (3. p., čemu); stejný s (čím); rovnající se (čemu); roven (čemu); paritní režim
be equal to = rovnat se (3. p.); být hoden (2. p.);
feel equal to = být hoden (2. p.); troufat si; greater than or equal to = větší než nebo rovno;

Překlad equal to z webu:
I have responsibilities there almost equal to your own, sir.  Mám tam zodpovědnost, která se téměř rovná té tvé, pane.
You must know this makes me equal to you.  Musíte přece vědět, že s tímhle se vám zcela vyrovnám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorequalization   equalizer   equation   equilibrium   equipment   equity   equivalent   equivalent circuit