Nainstalujte si:
       

Překlad epilepsy


epilepsy = epilepsie; padoucnice; epileptik
essential epilepsy = vrozená epilepsie; genuinní epilepsie;

Překlad epilepsy z webu:
Leavitt has epilepsy?  Leavitt má epilepsii?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorepithelium   equal   equal to   equalization   equalizer   equation   equilibrium   equipment