Nainstalujte si:
       

Překlad epidemic


epidemic = epidemie; nakažlivý; epidemický; týkající se epidemie; epidemická encefalitida
cholera epidemic = epidemie cholery; cholerová epidemie;

Překlad epidemic z webu:
Others would not be infected, and the epidemic would fade.  Ostatní se nenakazí a epidemie slábne.
In this way the cholera reproduced, and the epidemic continued.  Tak se cholera množí a epidemie pokračuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorepilepsy   epithelium   equal   equal to   equalization   equalizer   equation   equilibrium