Nainstalujte si:
       

Překlad envelopment


envelopment = zabalení; zahalení; obal; útok na křídle; obklíčení; obejití; obchvat; ovinutí; obalení; otrávit (hlavně přen.)
deep envelopment = oblast blízkého boje; obchvat;
environment   enzyme   epidemic   epilepsy   epithelium   equal   equal to   equalization