Nainstalujte si:
       

Překlad envelope


envelope = obálka (hlavně dopisní); obal (vzduchu); povlak; schránka (tělesná); kryt; plášť; halit; obezdívka; vnější obal viru; baňka; okop; obvodový plášť; štěrkový obsyp; obálkový; obalová plocha; obalová křivka; obalení; obložení; zabalení; ovinutí; obklopit
stamped envelope = frankovaná obálka; ofrankovaná obálka;

Překlad envelope z webu:
The envelope was destroyed by him.  Obálku zničil.
Coal threw an envelope on the desk.  Coal hodil na stůl obálku.
He handed over an envelope and left.  Podal mu obálku a odešel.
Scott held up a manila envelope and extracted a large film.  Scott otevřel obálku z manilového papíru a vytáhl velký negativ.
Ben stepped forward and picked the envelope up.  Ben přistoupil ke stolu a zvedl obálku.
He put each set into a separate envelope and sealed them.  Každý soubor vložil do obálky a zapečetil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenvelopment   environment   enzyme   epidemic   epilepsy   epithelium   equal   equal to