Nainstalujte si:
       

Překlad entry


entry = vstup; záznam; zápis; vjezd; příjem (peněz); přihláška; vstupní hala; vchod; údaj; vstupní; heslo (slovníku); prohlášení; položka (účetní); seznam (např. závodníků ap.); ujmutí se (majetku); předsíň; vestibul; ústí (řeky); dveře (v nápisech)
action entry = volba činnosti; rozhodovací tabulka;
added entry = doplňkový záznam; pomocný záznam;
adjusting entry = vyrovnávací položka; uspořádávací položka; opravná vyrovnávací položka; uspořádací položka; opravná položka; analytický záznam;

Překlad entry z webu:
Entry was easy.  Vniknout dovnitř byla hračka.
An entry was made.  Udělali záznam.
One tenyear-old entry read:  Jeden deset let starý zápis zněl:
A little illegal entry here.  Chystám se nelegálně vstoupit na cizí pozemek.
The orderly made an entry as he squeezed my stomach wall.  Sestra zapisovala a on už mi mačkal břicho.
Where are your papers of entry and identification?  Kde máte vstupní a osobní doklady?
He glanced at his watch, and wrote an entry in his notebook.  Pohlédl na hodinky a cosi si zapsal do poznámek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorentry visa   envelope   envelopment   environment   enzyme   epidemic   epilepsy   epithelium