Nainstalujte si:
       

Překlad entry visa


entry visa = vstupní vízum; vízum vstupní; záznamově uspořádaný soubor
multiple entry visa = vízum pro více vstupů; vícerázové vstupní vízum;
envelope   envelopment   environment   enzyme   epidemic   epilepsy   epithelium   equal