Nainstalujte si:
       

Překlad entrance


entrance = vstup (vstoupení, místo vstupu, přen.); vchod (též přen.); dveře; přístup; přijetí (do školy); vystoupení (na jeviště); uvést do vytržení; uchvátit; uvést do tranzu; úvod; uvést do transu; nadchnout; vjezd (též přen.); nastoupení (místa); zahájení; vtok
feed entrance = násypný otvor; přikládací otvor;
front entrance = přední vstup; přední vchod;
lateral entrance = boční nástup; boční vstup;
rear entrance = zadní vstup; zadní nástup;
side entrance = boční vchod; boční vstup; postranní vchod;

Překlad entrance z webu:
Entrance code.  Zadej vstupní kód.
The entrance doors swung wide.  Vstupní dveře se doširoka rozletěly.
They reached the entrance hall.  Oba muži dorazili ke vstupní dvoraně.
They came to the entrance gate.  Přijeli ke vstupní brance.
We came to the cave entrance and stopped.  Vešli jsme do ústí jeskyně a zastavili jsme se.
I've stationed a man at every entrance to this theatre.  Ke každému vchodu do divadla jsem postavil muže.
Rosie looked out the window toward a freeway entrance ramp.  Rosie se podívala z okna k nájezdu u vchodu.
She turned her face away as she approached the entrance to the tower.  Když se blížila k hlavnímu vchodu, odvrátila obličej.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorentries   entry   entry visa   envelope   envelopment   environment   enzyme   epidemic