Nainstalujte si:
       

Překlad entity


entity = entita; bytí; bytost; tvor; věc; objekt; reálná jednotka; jednotka (organizační); těleso (organizační); předmět; celek; podstata; ucelená jednotka; bytnost; jsoucnost; entitní; organizační jednotka; organizační celek; skutečnost; organizace; subjekt
business entity = obchodní společnost; účetní hospodářská jednotka;
corporate entity = korporace; subjektivita korporace; právnická osoba;
legal entity = právnická osoba; právnický subjekt;
personal entity = fyzická osoba; jednotlivec; jednotlivec;
entrance   entries   entry   entry visa   envelope   envelopment   environment   enzyme