Nainstalujte si:
       

Překlad entitlement


entitlement = nárok; právo; subjektivní právo; oprávnění; požadavek; nárok na; entita
pension entitlement = nárok na starobní důchod; nárok na důchod; duration of benefit entitlement = trvání nároku na dávky;
entity   entrance   entries   entry   entry visa   envelope   envelopment   environment