Nainstalujte si:
       

Překlad entitled


entitled = oprávněný; nazvaný; opravňovaný; mající nárok; nadepsán; nárok


Překlad entitled z webu:
You're entitled to a hearing.  Předvolají si vás k pohovoru.
Noone's more entitled to be.  Nikdo na to nemá větší právo než ty.
Our students are entitled to privacy.  Naši studenti mají právo na soukromí.
They were tenants, thus entitled to due process.  Prostě jsou prý podnájemníky, a tak mají nárok na řádný postup.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorentitlement   entity   entrance   entries   entry   entry visa   envelope   envelopment