Nainstalujte si:
       

Překlad enthalpy


enthalpy = entalpie; tepelný obsah; enthalpie; entalpie; upoutat
specific enthalpy = měrná entalpie; měrný tepelný obsah;
entirety   entitled   entitlement   entity   entrance   entries   entry   entry visa