Nainstalujte si:
       

Překlad entertainment


entertainment = zábava; zábavní; pobavení; zábavní představení (veřejné); pohoštění; obveselení; estráda; přijímání (hostů, přátel); pohostinství; hoštění; společenský večírek; recepce; uspokojování osobních potřeb; zacházení; zábavné představení; péče o zákazníka
rustic entertainment = lidová veselice; lidová zábava; nenáročná zábava;

Překlad entertainment z webu:
Just temporary entertainment and pillowing.  Jde jen o přechodnou zábavu a šoustání.
We didn't have televisions, and entertainment was considered sinful.  Neměli jsme televizi a jakákoli jiná zábava se považovala za hřích.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenthalpy   entirety   entitled   entitlement   entity   entrance   entries   entry