Nainstalujte si:
       

Překlad enterprising


enterprising = podnikavý; průbojný; energický; nebojácný; iniciativní; odvážný; smělý; aktivní; podnikání; podnikající; pobavit (4. p.)
business enterprising = soukromý podnik; soukromé podnikání;

Překlad enterprising z webu:
Very enterprising.  Velmi odvážné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorentertainment   enthalpy   entirety   entitled   entitlement   entity   entrance   entries