Nainstalujte si:
       

Překlad enter


enter = vstoupit; vstoupit do (2. p.); zadat; vstupovat do (2. p.); vstup; přijít (na mysl); vejít (do); vkročit; zaznamenat; zapsat; přihlásit se; vniknout do (2. p.); připadnout (na mysl ap.); přihlásit; vkročit do (2. p.); dát zapsat (dítě do školy ap.)
Please enter = Prosím zadejte (4. p.); Prosím vstupte;

Překlad enter z webu:
Enter the tramp!  Na scénu vstupuje tulák.
Now enter the prince.  Nyní přichází princ.
Trade will enter the picture and a new era will begin.  Rozvine se obchod a začne nová éra.
Sympathy does not enter here.  Pro porozumění tu není místo.
Manan, you may not enter here.  Manane, ty tam nesmíš.
Then they were to boldly enter the front door.  Oni tam pak neohroženě vpadnou hlavními dveřmi.
They are in danger when they enter there.  Když tam vstoupí, hrozí jim nebezpečí.
As you say, no spirit power can enter there.  Jak říkáš, tam nedokáže proniknout žádný duch.
The coachman saw him cross the hall and enter it.  Kočí ho viděl projít chodbou a vejít dovnitř.
He had the key, and no one else could enter it.  Má od něho klíč, a nikdo jiný sem nemůže vstoupit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenterprise   enterprising   entertainment   enthalpy   entirety   entitled   entitlement   entity