Nainstalujte si:
       

Překlad ensure


ensure = zajistit; zabezpečit; ochránit; zaručit; ručit; opatřit; postarat se; zajišťovat; pojistit; pojišťovat; zajistit proti


Překlad ensure z webu:
This is one way we ensure anonymity.  To je jeden ze způsobů, kterým zaručujeme svým zákazníkům anonymitu.
He would do his best, he decided, to ensure the promise came true.  Udělá vše, co je v jeho silách, rozhodl se, aby slib splnil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenter   enterprise   enterprising   entertainment   enthalpy   entirety   entitled   entitlement