Nainstalujte si:
       

Překlad ensemble


ensemble = soubor (hud., div.); celek; ansámbl (hud., div.); souhrnný dojem; souhra; komplet (oděvní); souprava (nábytková); doplnit; celkový efekt; sbor; nástrojová skupina; dohromady; sborový; pěvecké těleso; komplex; ensemble; uchovat
tout ensemble = celkový dojem; celkově dohromady;
ensure   enter   enterprise   enterprising   entertainment   enthalpy   entirety   entitled