Nainstalujte si:
       

Překlad enrichment


enrichment = obohacení; zbohatnutí; pohnojení; zúrodnění; výzdoba; úprava; dekorace; obohacení směsi; obohacování; vitaminizace; zušlechťování; zařízení pro obohacení směsi
laser enrichment = laserové obohacení; laserové izotopové obohacení;
unjust enrichment = bezdůvodné obohacení; neoprávněný majetkový prospěch;
uranium enrichment = obohacování uranu; obohacení uranu;
ensemble   ensure   enter   enterprise   enterprising   entertainment   enthalpy   entirety