Nainstalujte si:
       

Překlad enquiry


enquiry = dotaz; informace; vyšetřování; pátrání; zkoumání; průzkum; bádání; otázka; anketa; poptávka (po zboží, obch.); šetření; dotazový; přeptání; přeptávání; pozeptání; dotazování; vyšetření; rozzuřit
hold enquiry = vést; provádět šetření;
preliminary enquiry = předběžné šetření; předběžné vyšetřování;
preparatory enquiry = přípravné šetření; přípravné vyšetřování; conduct an enquiry = vést šetření;
hold an enquiry = vést šetření;

Překlad enquiry z webu:
The enquiry agent thought it over.  Detektiv chvilku přemýšlel.
The pathos of the enquiry made her want to laugh.  Patos té otázky ji nutil ke smíchu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenriched   enrichment   ensemble   ensure   enter   enterprise   enterprising   entertainment