Nainstalujte si:
       

Překlad enough


enough = dost (2. p.); dostatečný; docela (tj. přiměřeně, poměrně); dostatek (čeho); dosti (čeho); celkem; ne- natolik (že, se záporným sloves; dostatečně; natolik; až až
be enough = být dost (2. p.); dostačovat; stačit; postačit;
fair enough = no dobře; budiž;
have enough = mít dost (2. p.); stačit; mít nazbyt;
isn't enough = není dostatečný; není dostačující;
long enough = dost dlouhý; dost dlouho; nedosti;

Překlad enough z webu:
Enough koku?  Dost koku?
Time enough to talk.  Dost řečí.
You got enough time.  Máš dost času.
Would it be enough time?  Bude to stačit?
Is that a clear enough answer?  Je to dost jasná odpověď?
Never able to let well enough alone.  Nikdy se úplně nevzdává.
It's that we just don't have enough room.  Nemáme tam na to prostě dost místa.
I must say that you seem fit enough now.  Ale už vypadáte, že je vám docela dobře.
I want to see if he has good enough answers.  Chci vidět, jestli má dobré odpovědi.
He was too retiring a person, did not have enough force.  Byl příliš uzavřený, příliš neprůbojný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenough to   enquiry   enriched   enrichment   ensemble   ensure   enter   enterprise