Nainstalujte si:
       

Překlad enough to


enough to = dost, co; dost pro; vyslovit


Překlad enough to z webu:
Enough to keep 'em honest.  Stačí to, aby se drželi zpátky.
Time enough to talk.  Dost řečí.
Not long enough to go mad.  Mallory se zasmál.
You have had enough to drink.  Pil jsi už dost.
That should be easy enough to find out.  To by neměl být problém.
That ought to be easy enough to check out.  Mělo by být docela snadné si to ověřit.
Men hold what they are strong enough to hold.  Lidé si drží to, co mají sílu udržet.
At least the first part was easy enough to accomplish;  Alespoň první část byla celkem jednoduchá:
It's just a matter of speaking it badly enough to be understood.  A díky tomu, že jí mluví tak špatně, dá se jí rozumět.
He had only one bag, and that was small enough to carry on.  Měl jen jednu brašnu a v ní toho zase tolik nebylo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenquiry   enriched   enrichment   ensemble   ensure   enter   enterprise   enterprising