Nainstalujte si:
       

Překlad engineer


engineer = inženýr; konstruovat; strojník; technik; inženýrský; stavět; budovat; strojvedoucí
computer engineer = počítačový inženýr; počítačový technik;
design engineer = konstruktér; kreslič; statik; vzorkař;
drilling engineer = vrtní inženýr; vrtný inženýr;
efficiency engineer = odborník pro racionální práce; odborník na ekonomiku práce;

Překlad engineer z webu:
His engineer appeared at the door.  Ve dveřích se objevil technik.
The flight engineer looked down his panel.  Letový inženýr přehlédl svůj panel.
Uhoh, the flight engineer said.  Och, řekl letový inženýr.
I thought it would work, an engineer observed quietly.  Však jsem si myslel, že to vyjde, poznamenal potichu jeden inženýr.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorengineering   English   engraver   engraving   enhancement   enjoying   enjoyment   enlistment