Nainstalujte si:
       

Překlad engine


engine = motor; stroj; stříkačka (hasičská); nástroj (přen., zast.); lokomotiva; prostředek (přen., zast.); hnací stroj; spalovací motor; motorový; parní stroj; vznětový motor; přístroj; holandr; tlak motorových výfukových plynů
agricultural engine = motor pro zemědělské stroje; motor pro zemědělské účely;
agricultural-tractor engine = traktorový motor; motor pro zemědělský traktor;
air-cooled engine = vzduchem chlazený motor; motor s vzduchovým chlazením; letecký motor; ; ;

Překlad engine z webu:
Engine trouble.  Budou pouze s motorem.
The engine started.  Motor naskočil.
Had the engine running twice.  Dvakrát jsme nastartovati motory.
Sir, he had engine trouble.  Pane, měl potíže s motorem.
He was checking the engine oil.  Kon­troloval motorový olej.
The truck stalled, and the engine died.  Vtom dodávka škytla a motor zhasl.
That was never proved — your engine blew up.  To se nikdy neprokázalo - tvůj motor chytil.
Above the back wheels was an enclosed engine compartment.  Nad zadními kolečky byl kapotovaný motor.
The door closed, and seconds later the truck engine started.  Dveře se zavřely a za pár vteřin se ozvalo známé startování motoru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorengine management   engine operation   engine running   engine speed   engineer   engineering   English   engraver