Nainstalujte si:
       

Překlad engine management


engine management = řízení motoru; regulace motoru; zhotovení charakteristiky motoru
electronic engine management = elektronické řízení motoru; elektronické řízení motoru (automobilu);
engine operation   engine running   engine speed   engineer   engineering   English   engraver   engraving