Nainstalujte si:
       

Překlad engagement


engagement = závazek; dluh; zasnoubení; schůzka; zaměstnání (zejména smluvní); místo (pracovní); angažmá (div.); povinnost (plánovaná nebo společenská); úmluva; pozvání; zapojení; srážka; bitva; ujednání; zaneprázdnění; boj (sport.); zásnubní; jednání; záběr; slib
clutch engagement = zapnutí spojky; zasunutí spojky; zapínání spojky; vrácení spojky do záběru; break an engagement = zrušit závazek;
meet an engagement = dostát závazku (obch.);

Překlad engagement z webu:
Well, their engagement is broken, as you might guess.  No, zasnoubení je zrušené, tos asi pochopil.
She said her husband had an engagement here in town.  Napsala, že její manžel tu dostal zaměstnání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorengine   engine management   engine operation   engine running   engine speed   engineer   engineering   English