Nainstalujte si:
       

Překlad engaged


engaged = zadaný; zaneprázdněný; zasnoubený; zaměstnaný; obsazený; obsazen; angažovaný; zapojený; obsazeno; zjednat; najmout; upoutat; zaměstnat; částečně vestavěný; zamluvený; zapuštěný; zaskočený (ozubená kola do sebe) (mech.); v záběru; zasunutý; spojený
be engaged = být zaměstnán; pracovat; zasnoubit se; provozovat;

Překlad engaged z webu:
Dorian engaged to be married!  Dorian že se chce oženit?
I was engaged constantly with two or three swordsmen at a time.  Neustále jsem bojoval proti dvěma až třem šermířům současně.
I drew and engaged the thing.  Tasil jsem a pustil se do boje.
I am no longer engaged in processing.  Nejsem už zapojený v procesu.
Two years later, the girl became engaged to another man.  O dva roky později se dívka zasnoubila s jiným mužem.
Tell me, are your friends at the back also engaged in dice?  Pověz mi, jsou tvoji přátelé vzadu také zaujatí kostkami?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorengaged in   engagement   engine   engine management   engine operation   engine running   engine speed   engineer