Nainstalujte si:
       

Překlad engaged in


engaged in = zaneprázdněný (7. p.); ponořený do (2. p.); obsazená linka
be engaged in = být zapojený do (2. p.); být zaměstnán v (6. p.); být zaměstnán (7. p.); pracovat kde; provozovat (co); provádět; zabývat se (7. p.); mít na práci (4. p.);

Překlad engaged in z webu:
And they were engaged in religion.  A jistě se věnovaly nějakým náboženským úkonům.
I am no longer engaged in processing.  Nejsem už zapojený v procesu.
I guessed then that you were engaged in some senseless act of folly.  Napadlo mě, že ses vydal spáchat nějakou nesmyslnou pitomost.
Tell me, are your friends at the back also engaged in dice?  Pověz mi, jsou tvoji přátelé vzadu také zaujatí kostkami?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorengagement   engine   engine management   engine operation   engine running   engine speed   engineer   engineering