Nainstalujte si:
       

Překlad enforce


enforce = prosadit; vynutit si; podepřít; dát důraz; vynutit na (kom); vnutit (komu co); uplatnit; uvést v platnost (zákon); provést (rozsudek ap.); vymáhat; získat násilím; vynutit; trvat na; užít násilí; vynucovat; uplatňovat; dbát na dodržování; vymoct


Překlad enforce z webu:
It does not enforce laws;  Neprosazuje zákony;
But he might find it difficult to enforce his authority;  Ale byl by asi dosti obtížně tuto svou autoritu uplatňoval;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenforce the law   enforcement   engaged   engaged in   engagement   engine   engine management   engine operation