Nainstalujte si:
       

Překlad energy


energy = energie; síla; energičnost; činorodost; schopnost; činnost; ráznost; důraznost; energetický; odhodlanost; vitalita; elektrická energie; duševní síla; mechanická práce; absorbér energie
absorbed energy = spotřebovaná energie; pohlcená energie; absorbovaná energie;
aggregate energy = celková energie; úhrnná energie;
atomic energy = atomová energie; energie atomová;
binding energy = energie vazby; vazbová energie; vazebná energie;

Překlad energy z webu:
Energy equals matter.  Energie se rovná hmotě...
For energy can never be destroyed;  Neboť energii nelze zničit;
Power equals energy .  Moc se rovná energii...
He had great energy and patience.  Měl spoustu energie a trpělivosti.
I don't have the energy for volume.  Nemám sílu mluvit nahlas.
Do you know what kinetic energy is?  Víš, co je to pohybová energie?
You won't have time to ponder energy problems.  Nebudeš mít čas nad tím hloubat.
Not at all, he replied, all his energy concentrated.  Vůbec ne, řekl a okamžitě se soustředil.
He comes home, eats if he has the energy and goes to bed.  Přijde domů, nají se, pokud má dost energie, a jde si lehnout.
Oh well, it's close enough for you to draw energy from.  Ale to stačí, abys z ní mohl brát energii.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorenergy level   enforce   enforce the law   enforcement   engaged   engaged in   engagement   engine